Henkilökunta

Kaarikodon käytännön toiminnasta vastaa 8 hengen työntekijäryhmä, joka koostuu sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisista.

Merja Söderlund
Johtaja, sosiaalikasvattaja
Työskennellyt Kaarikodossa 1985-

Lasse Virtanen
Vastaava ohjaaja, toimintaterapeutti, ratkaisukeskeinen neuropsyk. valmentaja
Työskennellyt Kaarikodossa 1985-

Ohjaaja, kodinhoitaja, lasten- ja nuorten erityisohjaaja
Työskennellyt Kaarikodossa 1982-

Ohjaaja, sos.kasvattaja
Työskennellyt Kaarikodossa 1987-

Ohjaaja, sosionomi (AMK)
Työskennellyt Kaarikodossa 2016-

Ohjaaja, sosionomi (AMK)
Työskennellyt Kaarikodossa 2015-

Ohjaaja, sosionomi (AMK), jälkihuollon vastaava
Työskennellyt Kaarikodossa 2012-

Ohjaaja, lähikasvattaja
Työskennellyt Kaarikodossa 1990-

Työryhmän hyvinvointi vaikuttaa osaltaan lapsen mahdollisuudelle kasvuun ja kehitykseen; aikuisuudesta tehdään tavoittelemisen arvoista. Kaarikodossa hoidetaan usein pitkäaikaistakin sijaishuoltoa tarvitsevia lapsia/nuoria, mistä syystä henkilökunnan pysyvyydellä, henkilökohtaisella soveltuvuudella ja sitoutumisella työhönsä on suuri merkitys. Kaarikodon useita vuosia yhdessä työskennellyt työryhmä hyödyntää työssään vankkaa osaamistaan ja kokemuksiaan elämän eri aloilta. Ammatillista osaamista ylläpidetään työnohjauksella ja jatkuvalla koulutuksella.

Työryhmä on osallistunut Tampereen Yliopiston ”Mahdollisuuksien talo” -projektiin.

Pitkäaikainen työnohjaaja (vuoteen 2015) Pirjo Tuovila (mm. kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi,DDP-terapeutti) on perehdyttänyt henkilökuntaa vuosien mittaan DDP:n eli vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian periaatteisiin ja hyödyntämiseen omaohjaajasuhteissa. Tietoja on syvennetty Tuovilan järjestämissä lukuisissa vuosittaisissa seminaareissa.