Henkilökunta

Kaarikodon käytännön toiminnasta vastaa 8 hengen työntekijäryhmä, joka koostuu sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisista.

Pauliina Rauhanen
Johtaja, sosionomi (ylempi AMK)
Työskennellyt Kaarikodossa 2012-

Anni Virtanen
Vastaava ohjaaja, sosionomi (AMK), lasten- ja nuorten erityisohjaaja, ratkaisukeskeinen neuropsyk. valmentaja
Työskennellyt Kaarikodossa 2015-

Ohjaaja, kodinhoitaja, lasten- ja nuorten erityisohjaaja
Työskennellyt Kaarikodossa 1982-

Ohjaaja, sos.kasvattaja
Työskennellyt Kaarikodossa 1987-

Ohjaaja, sosionomi (AMK)
Työskennellyt Kaarikodossa 2020-

Ohjaaja/jälkihuollon vastaava, sosionomi (AMK)
Työskennellyt Kaarikodossa 2021-

Ohjaaja, sosionomi (AMK)
Työskennellyt Kaarikodossa 2022-

Ohjaaja, lähihoitaja
Työskennellyt Kaarikodossa 2023-

 

 

 

 

Työryhmän hyvinvointi vaikuttaa osaltaan lapsen mahdollisuudelle kasvuun ja kehitykseen; aikuisuudesta tehdään tavoittelemisen arvoista. Kaarikodossa hoidetaan usein pitkäaikaistakin sijaishuoltoa tarvitsevia lapsia/nuoria, mistä syystä henkilökunnan pysyvyydellä, henkilökohtaisella soveltuvuudella ja sitoutumisella työhönsä on suuri merkitys. Kaarikodon useita vuosia yhdessä työskennellyt työryhmä hyödyntää työssään vankkaa osaamistaan ja kokemuksiaan elämän eri aloilta. Ammatillista osaamista ylläpidetään työnohjauksella ja jatkuvalla koulutuksella.

Työryhmä on osallistunut Tampereen Yliopiston ”Mahdollisuuksien talo” -projektiin.

Pitkäaikainen työnohjaaja (vuoteen 2015) Pirjo Tuovila (mm. kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi,DDP-terapeutti) on perehdyttänyt henkilökuntaa vuosien mittaan DDP:n eli vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian periaatteisiin ja hyödyntämiseen omaohjaajasuhteissa. Tietoja on syvennetty Tuovilan järjestämissä lukuisissa vuosittaisissa seminaareissa.