Toimintaperiaate

Kaarikodon pienryhmäkoti on Pelastakaa Lapset Valkeakosken paikallisyhdistyksen ylläpitämä lastenkoti Valkeakoskella. Yhdistyksen omistama kiinteistö sijaitsee kaupungin vuokratontilla rauhallisella omakotitaloalueella lähellä keskustaa. Kodin tehtävänä on toteuttaa lastensuojelulain mukaista sijaishuoltoa yhteistyössä lasten kotikuntien, lasten vanhempien ja eri yhteistyökumppanien kanssa. Toiminta rahoitetaan kuntien maksamilla hoitopäivämaksuilla ja on voittoa tavoittelematonta.

Tavoitteenamme on kodinomaisissa oloissa turvata mahdollisimman hyvät edellytykset lasten/nuorten kasvulle ja kehitykselle huomioiden yksilöllisesti jokaisen omat kehitysmahdollisuudet ja tarpeet. Tavoitteena on niin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta hyvä lapsuus, nuoruus, aikuistuminen ja oman elämän hallinta. Työskentelemme Kaarikodossa yhteistyössä lasten/nuorten huoltajien kanssa asiakassuunnitelman mukaisesti.

Kaarikodossa hoidetaan eri-ikäisiä (6-18v.) lapsia ja nuoria. Uusia lapsia sijoitettaessa otetaan huomioon kodissa jo oleva lapsiryhmä.

Jälkihuolto

Jälkihuolto toteutetaan joko Kaarikodon yhteydessä olevissa itsenäistymisasunnoissa (3kpl) tai Kaarikodon välittömässä läheisyydessä sijaitsevassa asumisyksikössä (2 erillistä yksiötä). Vuokraamme omistamaamme kerrostalokaksiota Kaarikodosta itsenäistyneille nuorille tilanteen mukaan.

Tarjoamme jälkihuollossa olevalle nuorelle mahdollisuuden osallistua talon aktiviteetteihin, retkiin ja tapahtumiin. On tärkeää, että nuori ei tunne jäävänsä yksin arjen haasteiden edessä. Tavoitteena on, että nuori selviää opiskeluistaan, osaa hoitaa raha-asiansa ja kykenee pyörittämään omaa arkeaan.

Jälkihuollon sisältö ja toteutus sovitaan yksilökohtaisesti. Nuoren kanssa tapaamiset toteutetaan viikoittain (tai useammin) arvioidun tarpeen ja tavoitteiden mukaisesti. Otamme huomioon nuoren läheisverkoston, jonka kanssa yhteistyössä pyrimme turvaamaan nuoren itsenäistymisen.

Vastuullisena työntekijänä jälkihuollossa toimii siihen erikoistunut ohjaaja yhdessä muun henkilökunnan kanssa.